Wat is Letselschade

Wat is letselschade?

U heeft letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen. Ook als u zelf schuldig en goed verzekerd bent, kunt u uw eigen verzekeraar aanspreken. Letselschade kan op allerlei manieren veroorzaakt zijn. Om te bepalen waar u de opgelopen letselschade kunt verhalen, is een aantal zaken belangrijk.

Hieronder een opsomming van veelvoorkomende letselschadegevallen. Voor elke letselschade geldt: hoe eerder u professionele juridische hulp inschakelt, hoe minder zaken misgaan en hoe sneller we kunnen zorgen voor vooruitbetalingen en de juiste begeleiding!

> verkeersongeval
Voetgangers en fietsers zijn zeer goed beschermd door de wet. Ook wanneer u zelf schuld heeft of wanneer de tegenpartij doorgereden is, kunt u uw letselschade in veel gevallen vergoed krijgen. Bent u bestuurder van een auto en is er geen tegenpartij in het spel, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de schade inzittendeverzekering (svi) op de auto. Als inzittende kunt u claimen bij de verplichte WAM-verzekering op de auto.
Kosteloos advies

> bedrijfsongeval
Letselschade door een bedrijfsongeval of als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden kan grote impact hebben op uw gezondheid en uw inkomen. De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk en meestal goed verzekerd. De werkgever is ook altijd aansprakelijk voor letsel dat u oploopt tijdens een werkrit. Informeert u bij ons waarom en waarom u snel de werkgever op de hoogte moet brengen.
Kosteloos advies

> sport- & spelletsel
Indien u letsel oploopt door een opzettelijke grove overtreding bij sport of spel, dan heeft u recht op een schadevergoeding. In Nederland is vrijwel iedereen hiertegen verzekerd en kunt u de overtreder dus aansprakelijk stellen. Wij kunnen u vertellen wanneer men de grens is overgegaan en uw schade moet vergoeden.
Kosteloos advies

> dieren
Heeft een (huis)dier u letsel toegebracht, denk aan een hondenbeet of trap van een paard, dan kunt u de eigenaar van dat dier aansprakelijk stellen. De meeste dieren zijn door hun eigenaren verzekerd voor het toebrengen van letselschade. Betreft het een huisdier, dan dient mogelijk uw eigen verzekeraar te vergoeden.
Kosteloos advies

> onachtzaamheid
Is het ontstaan van letsel terug te voeren op de gebrekkige voorzorgsmaatregelen van een persoon of organisatie, dan is deze verantwoordelijk. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gevaarlijke en brandbare producten bij een barbecue, vuurwerk, een val op straat door slecht onderhoud van het wegdek of een ondeugdelijk trapje op een evenement.
Kosteloos advies

Rechts afbeelding DLSR

WAT IS LETSELSCHADE

Midden rechts
Hand vasthouden

Kosteloos advies op 10 locaties in Brabant en Zeeland.