Kwaliteit

Kwaliteit

De Letselschade Raetsman is al meer dan twintig jaar actief als gespecialiseerd letselschadeadvocatenkantoor. Onze dienstverlening voldoet aan de allerhoogste wettelijke, juridische en maatschappelijke eisen.

Vereniging van Letselschade advocaten
De vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) is het enige echte kwaliteitskeurmerk voor de letselschade. Leden hebben tenminste vijf jaar ervaring in het voeren van een letselschadepraktijk. Na deze ervaring te hebben aangetoond dienen de leden een toelatingsexamen te doen voor een specialisatieopleiding van de Grotius Academie van de Universiteit van Nijmegen. Na het succesvol afgerond hebben van deze opleiding mogen zij zich gecertificeerd LSA lid noemen als zij tenminste 500 uren per jaar op dit vakgebied bezig blijven en voldoen aan de verplichte permanente educatieverplichtingen. De LSA biedt voor de slachtoffers verder bijzondere voorrechten; zoals een gespecialiseerde onafhankelijke geschillenregeling en klachtencommissie. Bij onze kantoren wordt uw zaak altijd behandeld door een LSA-advocaat zijnde mr. R.H. Vermeeren of mr. N. Van Bruggen.
Orde van Advocaten
Alle advocaten van De Letselschade Raetsman zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland met onafhankelijk tuchtrecht en een waarborg voor professionele kwaliteit.
Orde Specialisten Keurmerk
Mr. R.H. Vermeeren en mr. N. van Bruggen zijn naast lid van de Orde gerechtigd het zogenaamde keurmerk specialist logo van de Orde van Advocaten te gebruiken. Dit omdat beide lid zijn van een specialisatievereniging binnen de advocatuur die door de Orde is erkend als vereniging die bijzonder gekwalificeerde advocaten als lid heeft. Een garantie voor kwaliteit dus getoetst door de beroepstoezichthouder.

Beiden hebben ook de zogenaamde registratie rechtsgebieden ‘Letselschade’, behorend bij artikel 35b, eerste lid van de Regeling op de advocatuur. Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Vereniging voor Advocaten van Slachtoffers Personenschade
Met het lidmaatschap van mr. R.H. Vermeeren heeft De Letselschade Raetsman zich verplicht geen zaken voor verzekeraars te zullen doen en alleen op te treden voor slachtoffers van letselschade. De toelatingseisen zijn nog strenger dan bij de LSA en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot voortdurende bijscholing op specifieke slachtofferaspecten bij letselschade.

Over ‘Keurmerk Letselschade’

Keurmerk Letselschade
Er zijn bedrijven van advocaten en experts die ingeschreven staan bij het zogenaamde register Keurmerk Letselschade. Het Keurmerk Letselschade is opgezet in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. Onlangs is echter besloten de stichting onder te brengen bij De Letselschade Raad die sterk gedomineerd wordt door verzekeraars. Dit was reden voor veel advocaten hun inschrijving bij dit keurmerk op te zeggen. Het bestuur van de LSA beraadt zich momenteel over de vraag of het lidmaatschap van de LSA zich wel verenigt met inschrijving bij het zogenaamde Keurmerk Letselschade. Sowieso is de LSA altijd erg kritisch geweest omdat ook niet-advocaten zich kunnen inschrijven terwijl het zijn van advocaat wezenlijk is voor een goede belangenbehartiging. Slachtofferhulp Nederland heeft inmiddels bezwaren geuit tegen het slechts controleren van de bedrijven en niet de afzonderlijke rechtshulpverleners. Om deze redenen heeft ook De Letselschade Raetsman zich recent laten uitschrijven uit dit register.

Over specialistennetwerken

Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA)
Ook voor de werkgroep Artsen en Advocaten is het voorwaarde dat alleen namens slachtoffers wordt opgetreden. Het doel van de WAA is artsen en advocaten samen te brengen en streeft er op die manier naar dat zij beter elkaars taal leren verstaan.
0800-Ongeval
De Letselschade Raetsman is initiatiefnemer van 0800-Ongeval, een landelijk netwerk van kantoren van gespecialiseerde gecertificeerde belangenbehartigers. Allen werken alleen voor slachtoffers en zijn dus onafhankelijk van verzekeraars.
Whiplashspecialisten (WLS)
De Letselschade Raetsman is in het bijzonder geschoold in alle aspecten van whiplash. Bijvoorbeeld hoe en bij welke onafhankelijke artsen u zich juist wel of niet moet laten keuren. Ook worden binnen het netwerk specifieke trainingen en coachingstrajecten ontwikkeld om alle veranderingen die u doormaakt goed te begeleiden en te verwerken.
Rechts afbeelding DLSR

KWALITEIT

Midden rechts
Hand vasthouden

Kosteloos advies op 10 locaties in Brabant en Zeeland.