Partners waarmee wij samenwerken

Partners waarmee wij samenwerken

De kantoren van De Letselschade Raetsman en de daar werkzame letselschadeadvocaten vinden het belangrijk dat meer wordt gedaan dan alleen het optreden voor slachtoffers. Advocaat Rob Vermeeren is deels vrijgemaakt voor het initiatief en voorzitterschap van Stichting LetselschadeNEWS dat zorgt voor het gelijknamige magazine onder andere in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en De Letselschade Academy en bekleedt diverse juridische adviseurschappen.

Juridische adviseurschappen

Juridisch Adviseur bij Vereniging Verkeersslachtoffers Rob Vermeeren geeft adviezen aan het bestuur van de Vereniging Verkeersslachtoffers bij zaken waarbij letselschade aan de orde is. Dit kan zijn ten aanzien van specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de hoogte van het smartengeld in Nederland en hoe hierin verandering aan te brengen, maar ook het doen van second opinions in letselschadedossiers van leden van de vereniging.

Adviseur bij Vereniging KorterMaarKrachtig
Rob Vermeeren geeft adviezen aan het bestuur van de Vereniging KorterMaarKrachtig bij zaken waarbij letselschade aan de orde is. Dit kan zijn ten aanzien van specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de hoogte van het smartengeld in Nederland en hoe hierin verandering aan te brengen, maar ook het doen van second opinions in letselschadedossiers van leden van de vereniging. Verder is hij vaste columnist voor het verenigingsblad Kort&Krachtig.

Juridisch Adviseur bij Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers Rob Vermeeren geeft adviezen aan het bestuur bij zaken waarbij letselschade aan de orde is. Dit kan zijn ten aanzien van specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wijze van schadeberekening bij letsel en overlijden, maar ook het doen van second opinions in letselschadedossiers van vrienden van de stichting.

Juridisch adviseur bij Stichting Hartpatiënten Nederland Rob Vermeeren geeft adviezen aan de stichting die als doel heeft het bevorderen van kwaliteit van zorg voor hartpatiënten en geeft waar nodig bijstand aan donateurs van de stichting bij het verhalen van schade indien deze het gevolg is van een medische fout.

Juridisch adviseur bij Stichting Zereen bij Verlies Rob Vermeeren geeft adviezen aan het bestuur van de Stichting Zereen bij Verlies. Dit is een stichting die probeert hulp te bieden na het verlies van een naaste, zowel op praktisch als emotioneel gebied. Verder adviseert hij de stichting over wenselijke wetgeving ter verbetering van de rechtspositie van nabestaanden.

Samenwerkingsverbanden

Het is van groot belang dat Letselschadeadvocaten korte lijnen hebben met andere professionals die slachtoffers helpen na een ongeval om zodoende snel advies te kunnen inwinnen dan wel aanvullende behandelingen buiten het reguliere circuit te kunnen inzetten.

Otto Bock Health Care is een bedrijf dat over de hele wereld de meest geavanceerde prothesen en orthopedische hulpmiddelen ontwikkelt en levert aan orthopedisch instrumentmakers over heel Nederland. Samen met ons zorgen zij ervoor dat u weer zoveel mogelijk datgene kunt doen als u vóór het opgelopen letsel deed.

Westerweel Intermediair ondersteunt in veel letselschadezaken op verzoek van De Letselschade Raetsman met onafhankelijk, goed onderbouwde en voor een medische leek begrijpelijke medisch adviezen. Westerweel Intermediair neemt alleen adviesaanvragen in behandeling ten behoeve van slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, beroepsziekten, geweld en zijn betrokken bij WIA-procedures. Aangezien de samenwerking tussen belangenbehartigers en adviserend arts bij letselschade dermate essentieel is, beperken zij zich tot aanvragen van professionele belangenbehartigers.

Bij letselschade van een werknemer ontstaat in veel gevallen ook loonschade voor de werkgever. Deze loonschade kan verhaald worden op de aansprakelijke partij. Transparant Regres is gespecialiseerd in het verhalen van loonschade en bijbehorende kosten. De specialisten van Transparant Regres staan u professioneel bij als u een claim hebt op een aansprakelijke partij. Onze dienstverlening is op basis van no cure no pay.

HZA Herstelzorg & Advies staat voor hoogwaardige tweedelijns revalidatiegeneeskunde. Zij werken met kleinschalige klinieken in de woonwijk geleid door revalidatieartsen. De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars. HZA Herstelzorg & Advies is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie voor medisch specialistische zorg en brengt revalidatiegeneeskunde dichtbij de patiënt.

Psychologen Breda is een psychologenpraktijk, opgericht in 2009. Ze bestaat uit gedreven en gepassioneerde psychologen die bewezen effectieve behandelmethodieken inzetten voor trajecten. Zij begeleiden onder andere mensen die letsel en trauma hebben opgelopen en vastlopen in hun dagelijks functioneren en leven. Middels behandelingen, zoals EMDR, zorgen zij ervoor dat mensen verder kunnen en hun leven weer op de rit kunnen zetten.

De Letselschade Raetsman komt met veel mensen in contact die na een ongeval last hebben van rij- of verkeersangst. In dat geval schakelt zij RaNed in die op pragmatische wijze hulp kan bieden. RaNed onderscheidt zich van andere instanties door een aanpak die gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van rijtechnische en psychologische elementen. Hun verkeersgedragstherapeuten en overige hulpverleners hebben ruime ervaring en zijn allen psychologisch geschoold. Vanwege de samenwerking kan snel worden geschakeld, hetgeen een belangrijke stimulans is het leven, maar met name ook het werk, weer op te pakken.

Letselschade heeft vaak vergaande consequenties. Plots komt het besef dat bijvoorbeeld een hand onmisbaar is en zelfs nodig is bij bijna alles wat we doen. Bij een snelle en adequate afhandeling hoort ook advies bij het leren omgaan met de beperkingen. Ook begeleiding bij het traject van selectie van de juiste voorzieningen (dit kan bijvoorbeeld een aanvraagtraject zijn in het kader van de WMO) om zowel binnen als buitenshuis weer mee te kunnen doen, hoort daar bij.

Expertise Human Capital is een netwerk van arbeidsdeskundigen en reïntegratiecoachen die u helpen naar werk. Uw eigen werk of, al dan niet na omscholing, ander werk. Met haar netwerk staat zij garant voor een persoonlijke aanpak, maatwerk en resultaatgerichtheid waarbij het slachtoffer centraal staat.

Het Instituut voor Psychotrauma kan door ons worden ingeschakeld als u ernstiger psychisch letsel oploopt als gevolg van onder andere een verkeers- of bedrijfsongeval, mishandeling of zedendelict. Door een netwerk van bijna 70 psychologenpraktijken in heel Nederland kunt u op kosten van de aansprakelijke partij bij hun terecht.

Fys’Optima is een netwerk van fysiotherapiepraktijken over heel Nederland. Alle bij dit netwerk aangesloten praktijken zijn ISO-HKZ gecertificeerd. Zij bieden alle vormen van fysiotherapie om u er zo snel mogelijk na een ongeval bovenop te helpen. Groot voordeel is dat ook als u niet aanvullend verzekerd bent, zij ervoor kunnen zorgen dat dit alsnog gebeurt. Tegen een zeer kleine vergoeding bent u snel alsnog na een ongeval volledig gedekt voor fysiotherapiekosten. De kleine vergoeding is dan vaak gemakkelijk en snel te verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Dit team van specialisten richt zich met hun dienstverlening volledig op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten die het leven van mensen met een fysieke functiebeperking aanzienlijk verlicht. Met beproefde technieken en jarenlange ervaring in de markt garanderen zij een ideale afstemming op iedere situatie. De ergotherapeutische, fysiotherapeutische of bewegingstechnologische achtergrond van de adviseurs draagt ertoe bij dat zij persoonlijke wensen kunnen omzetten in een ergonomisch advies, zowel voor particuliere situaties als voor zorgverleners.

Met de website ‘Gezonde Patiënt’ wordt getracht u als consument van de gezondheidszorg weerbaarder te maken. Hiervoor is de website ontwikkeld, een boek geschreven en wordt als panelarts opgetreden in het tv-programma Missers van de AVRO. Dit met als uiteindelijk doel om zodoende niet alleen uzelf, maar ook toekomstige gebruikers van deze gezondheidszorg, een grotere garantie te geven op een kwalitatief goede behandeling.

 

Het OCA verzorgt revalidatietrainingen met zeer goede resultaten. Het slagingspercentage van de samen met u te bepalen doelen bedraagt meer dan 90%. Het OCA heeft vestigingen over heel Nederland en dus waarschijnlijk ook bij u in de buurt.

Rechts afbeelding DLSR

PARTNERS

Midden rechts
Hand vasthouden

Kosteloos advies op 10 locaties in Brabant en Zeeland.